Передзвоніть мені
Консультація безкоштовно
Укр | Рус

Консультація та запис на прийом:

067 42-67-000
0 800 30 09 39Аліменти на утримання дитини


Стягнення аліментівКонституція України, як Основний Закон в державі,  проголошує: «Батьки  зобов’язані  утримувати дітей до їх повноліття». Одним з важливих прав дитини є її право на утримання, тобто забезпечення їй належного рівня життя, складовими якого виступають забезпечення  повноцінного харчування, навчання, проживання, виховання. Цей обов’язок закріплений як у вітчизняному законодавстві (наприклад Конституції Україні, Сімейному кодексі України) так і на міжнародному (Конвенції  про  права дитини, іншими міжнародно-правовими договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).  Але на практиці ми зустрічаємось з нереалізацією цієї проблеми. Досить частояк батьки, так і треті особи порушують право дітей на утримання. Найчастіше це пов’язується не лише з небажанням батьків, а й саме з незнанням на законодавчому рівні даного питання. Відповідно до ч. 8 ст. 7 Сімейного кодексу  України регулювання сімейних відносин має здійснюватися  з  максимально  можливим  урахуванням  інтересів дитини.

Отже, згідно статті 180 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Одним із способів реалізації утримування дітей батьками є аліменти. Що ж таке аліменти?

Аліменти (лат. alimentum — харчі, продовольство) — обов'язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім'ї інших, які потребують цього (у нашому випадку саме утримання батьків своїх дітей).

Призначення аліментів регулюється Сімейним кодексом України.  Аліменти можуть призначатися двома шляхами:

1) За домовленістю між батьками або з ініціативи одного з них:

 · Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника. Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. (ст. 187 Сімейного кодексу України);


Читайте також: Сімейні спори. Правовий аналіз


· Договір між батьками про сплату аліментів на дитину. Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом.  Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. (ст. 189 Сімейного кодексу України).

2) За рішенням суду:

· Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини (ст. 183 Сімейного кодексу України);

· Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі (ст. 184 Сімейного кодексу України);

· Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі (ст. 184 Сімейного кодексу України).

Частина 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку окрім, коли розмір аліментів визначається у твердій грошовій сумі.

Хоча існують і суб’єктивні фактори, які впливають на розмір аліментів. Ними виступають: вік, стан здоров’я дитини, дієздатність та правоздатність платника аліментів, його матеріальне становище, наявність інших осіб на його утриманні (інших дітей, чоловіка, дружини, батька, матері) та ін.

Згідно ч.2 ст. 183 Сімейного кодексу України: якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

На практиці це виглядає наступним чином: при стягненні аліментів на одну дитину суд виносить рішення про відрахування 1/4 частини доходу платника аліментів, а у разі наявності двох або більше дітей розмір аліментів становитиме 1/6 частини доходу на кожну дитину.

Отже, мінімальний розмір аліментів на одну дитину у 2015 році становитиме:

місяці 2015 року

для дитини віком до 6 років

для дитини віком від 6 до 18 років

прожитковий мінімум
дітей віком до 6 років

прожитковий мінімум
дітей віком від 6 до 18 років

січень

319,50 грн.

398,10 грн.

1 065 грн.

1327 грн.

лютий

319,50 грн.

398,10 грн.

1 065 грн.

1327 грн.

березень

319,50 грн.

398,10 грн.

1 065 грн.

1327 грн.

квітень

319,50 грн.

398,10 грн.

1 065 грн.

1327 грн.

травень

319,50 грн.

398,10 грн.

1 065 грн.

1327 грн.

червень

319,50 грн.

398,10 грн.

1 065 грн.

1327 грн.

липень

319,50 грн.

398,10 грн.

1 065 грн.

1327 грн.

серпень

319,50 грн.

398,10 грн.

1 065 грн.

1327 грн.

вересень

319,50 грн.

398,10 грн.

1 065 грн.

1327 грн.

жовтень

319,50 грн.

398,10 грн.

1 065 грн.

1327 грн.

листопад

319,50 грн.

398,10 грн.

1 065 грн.

1327 грн.

грудень

326,40 грн.

406,80 грн.

1 088 грн.

1356 грн.

 

Відповідно до ст. 70 Закону України "Про виконавче провадження" і ст. 128 "Кодексу законів про працю" відраховується не більше ніж 70% середньомісячного заробітку.

Також слід знати, що при подані позовної заяви про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей судовий збір не сплачується (п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України "Про судовий збір").

 Що ж до віку дітей.

 · Аліменти  на  утримання  дітей  сплачуються  щомісяця  до  досягнення дитиною повноліття, тобто віку 18 років.

 · При навчанні дитини в навчальному закладі (вищому або середньому)  строк  сплати  аліментів  може  бути  продовжено  на  весь період навчання (до 23 років).

 Згідно статті 191 Сімейного кодексу України, щодо часу, з якого призначаються аліменти на дитину, то вониприсуджуються  за  рішенням  суду  від  дня пред’явлення позову. Але можливий варіант присудження аліментівза минулий час згідно з ч.2 статті 191 Сімейного кодексу України, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки.

 З цього випливає, що відповідачу потрібно переконати суд, що:

 · Відповідач ухилявся від утримання дитини;

 · Позивач вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача.

 Підсумовуючи висвітлену тему, хочемо зазначити, що в будь-якому випадку при виборі того чи іншого способу стягнення/сплати аліментів, необхідно враховувати досить багато факторів, які можуть вплинути на їх розмір. Тому для того, щоб отримувати аліменти в повному обсязі, необхідна фахова консультація юриста по сімейних справах, який з врахуванням усіх факторів, визначить найбільш прийнятний варіант у вашій ситуації.

 Для одержання онлайн консультації сімейного адвоката відкрийте онлайн консультант в правій частині екрану.. 

 

comments powered by Disqus