Передзвоніть мені
Консультація безкоштовно
Укр | Рус

Консультація та запис на прийом:

067 42-67-000
0 800 30 09 39Спадщина за заповітом

Спадщина за заповітомМабуть, кожній людині не є байдужою доля нажитого майна після своєї смерті. Саме тому, законодавством України передбачене таке право, яке надає можливість вільно розпорядитися своїми майновими правами та обов’язками на випадок смерті, склавши заповіт та, визначивши в ньому  за своїм власним бажанням та переконанням спадкоємців.  

Важливим є те, що при складенні заповіту заповідач повинен бути наділений повною  цивільною дієздатністю, яка надає йому можливість чітко та ясно розуміти свої дії та їх наслідки, інакше заповіт буде визнаний недійсним. Спадкоємцями ж можуть бути, як дієздатні так і недієздатні особи. 

Слід зазначити, що до числа спадкоємців можуть входити не тільки фізичні особи. Спадкодавець може заповісти своє майно також державі, громадським організаціям, кооперативам або іншим юридичним особам.

Не можуть успадковувати майно спадкодавця ті особи, які позбавили його життя або здійснили замах на його життя, за винятком тих випадків, коли сам спадкодавець знав про здійснений цими особами замах на його життя або намір скоїти вбивство, та все ж таки виявив бажання передати спадкове майно цим особам.

Спадкодавець наділений цілою низкою прав, а саме:

1. Спадкодавець складає свій заповіт з метою передати свої майнові та немайнові права тим, особам, яким він вважає за потрібне, за своїм власним переконанням. 

2. Заповідач може скласти заповіт на одну або на декількох осіб. 

3. Заповіт може бути складений на далекого родича, знайомого або на спадкоємців другої черги, незважаючи навіть на те, що в нього є спадкоємці першої черги, тобто чоловік, дружина, діти чи батьки.

4. Спадкодавець наділений також правом, яке йому дозволяє змінити, доповнити або скласти інший заповіт. При цьому, при складенні кожного нового заповіту, попередній заповіт втрачає свою юридичну силу.

Обов’язкова частка у спадщині

Існує перелік осіб, які незважаючи на зміст складеного заповіту мають право на половину частки, яку б вони отримали в результаті спадкування за законом. До цих осіб відносяться неповнолітні або непрацездатні утриманці спадкодавця.

З врахуванням характеру відносин або інших істотних обставин, судом може бути зменшено частку спадщини цим особам.


Читайте також: Процедура і порядок вступу в спадщину - коротко про головне


Важливо зазначити, що права на отримання обов’язкової частки не мають спадкоємці другої або будь-якої іншої черги спадкування за законом, навіть в тому випадку, якщо вони неповнолітні або непрацездатні.

Форма заповіту

Складення заповіту відноситься до тих правочинів, які вимагають обов’язкового нотаріального посвідчення. Крім того, заповіт повинен містити дані про місце його складення та час. Спадкодавець повинен підписати складений заповіт власноруч.

У випадку, якщо форма заповіту не відповідає вищепереліченим вимогам, він визнається недійсним.

З причин, пов’язаних зі станом здоров’я, які унеможливлюють підписання заповіту спадкодавцем, заповіт підписує інша особа, з умовою обов’язкової присутності нотаріуса або посадова особа, уповноважена на підписання заповіту.

Що може входити до складу спадщини

Заповідач має право передати у спадщину не тільки свої права, але й обов’язки.

Сукупність майнових та немайнових прав за заповітом мають назву спадкового активу, всі обов’язки за заповітом мають назву спадкового пасиву.

До спадкового активу входить все рухоме та нерухоме майно, предмети хатнього вжитку, право вимоги, яке випливає з договорів оренди, купівлі-продажу, позики тощо, а також заборгованості по виплаті заробітної плати спадкодавцеві або по виплаті соціальних нарахувань, які були нараховані за життя спадкодавця.

Що не входить до складу спадщини

Не входять у спадщину ті майнові та немайнові права, які можуть належати та використовуватись тільки самим спадкодавцем, а саме:

- особи, які успадковують майно не мають права на членство в громадських організаціях або товариствах, членом, яких був заповідач, оскільки таке членство є особистим немайновим правом;

- на нарахування після смерті заповідача пенсії, аліментів, на подальшу компенсацію шкоди, в зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, оскільки дані виплати призначалися на конкретну особу і не можуть бути об’єктом спадщини.

Спадкодавець має право скласти заповіт: 

- обтяжений заповідальним відказом, тобто спадкодавець може своїм заповітом зобов’язати виконати якусь певну дію стосовно інших осіб;

- заповіт з умовою передбачає, що спадкодавець при складенні заповіту може визначити умову, яку повинен виконати спадкоємець, щоб отримати спадкове майно. Умова передбачена заповітом має існувати на час смерті заповідача;

- секретний заповіт, тобто заповіт зміст якого невідомий нікому, крім самого заповідача. 

- сімейна пара може скласти свій загальний заповіт подружжя, яким визначає спадкоємців після своєї смерті. Особливістю такого заповіту є те, що той з подружжя, який пережив іншого, немає права змінити заповіт або продати майно, яке зазначене в заповіті.

Виконання заповіту

Для того, щоб воля заповідача була виконана у відповідності до тексту заповіту, призначається виконавець. Виконавець заповіту може призначатися спадкодавцем. 

Проте, виконання заповіту є добровільним і в тому випадку, коли зазначений виконавець відмовляється від виконання відповідних дій або спадкодавець в заповіті не зазначив виконавця, його можуть призначити спадкоємці, нотаріус або суд. 

Згода виконавця заповіту має бути письмово підтверджена написанням відповідної заяви, яка додається до заповіту або здійснюватися відповідним надписом на заповіті..


Читайте також: Як вступити в спадщину на земельну ділянку, якщо немає заповіту


Всі дії, які необхідні для того, щоб спадщина перейшла від спадкодавця до спадкоємців, виконавець здійснює безкоштовно, за винятком тих затрат, які він поніс в результаті виконання заповіту. Здійснені виконавцем затрати компенсуються зі складу спадщини.

        Після шести місяців з моменту смерті спадкодавця, нотаріус видає спадкоємцям свідоцтво про право на спадщину.

Узагальнюючи дану статтю хочемо зазначити, що якщо ви маєте намір заповісти своє майно і хочете уникнути суперечок щодо цього майна в майбутньому між родичами, зверніться за консультацією до адвоката по спадкових і справах.

 

comments powered by Disqus