Передзвоніть мені
Консультація безкоштовно
Укр | Рус

Консультація та запис на прийом:

067 42-67-000
0 800 30 09 39Державна реєстрація ФОП

Державна реєстрація ФОПЩороку збільшується кількість бажаючих громадян розпочати свій, хоч і невеликий, але бізнес. Розпочати працювати «на себе», отримувати прибуток від власної діяльності та добросовісно сплачувати усі податки.

Для початку «бути сам собі господарем» необхідно здійснити ряд процедур, які дають право громадянину (з моменту набуття цивільної дієздатності у повному обсязі – 18 років) проводити господарську діяльність на законних підставах. Законами визначена певна категорія громадян, які не допускаються до здійснення підприємницької діяльності, та визначено перелік видів підприємницької діяльності, якими можна займатися. Визначено види діяльності, при якій необхідно не лише реєстрації ФОП, але й отримання ліцензії на певний вид діяльності.   

Такою процедурою є державна реєстрація фізичних осіб – підприємців (державна реєстрація ФОП). Тобто, фізична особа набуває статусу підприємця і внесення таких відомостей до Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Реєстрація ФОП у 2015 році відбувається наступним чином

Державний реєстратор (ДР) може відмовити у державній реєстрації за умов:

 •  некомплектності документів поданих ДР
 •  неповноти відомостей, вказаних у реєстраційній картці

Безпідставна відмова або ухилення від державної реєстрації можне бути оскаржена через суд.     

Документи для реєстрації ФОП

Для того щоб зареєструватися фізичною особою, що прагне стати підприємцем, така особа особисто (надсилає поштою) або через уповноважену особу надає ДР за місцем свого проживання:

 • заповнену реєстраційну картку (РК) (Форма 10 затверджена Наказом Мінюсту України № 3178/5 від 14.10.2011 року) на проведення реєстрації ФОП у 2015 році (додатком може йти заява фізособи щодо форми оподаткування);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • засвідчену нотаріусом письмове погодження батьків (усиновлювачів), піклувальників тощо, якщо намір стати підприємцем є особа, що досягла 16 років.

Законом дозволено направлення вказаних документів до ДР також у електронній формі. Паперові документи та електронні документи мають однакову юридичну силу. 


Читайте також: Як відкрити cвою фірму (підприємство)?


Лише особисто заповнену РК на проведення реєстрації ФОП подають особи, які не мають ідентифікаційного коду.Зверніть увагу, що ДР не має права вимагати додаткових документів  для реєстрації ФОП, окрім тих, що вищезазначені.

Обов’язково за описом приймаються ДР документи для проведення реєстрації ФОП. Копія такого опису, де вказана дата надходження, видається заявнику в день надходження документів. 

Без розгляду залишаються документи:

 • подані не в повному об’ємі;
 • подані за неналежністю місця проведення реєстрації ФОП;
 • якщо вони викладені не українською мовою;
 • якщо РК заповнена не машинодруком або рукописно друкованими літерами, відсутнє нотаріальне підтвердження достовірності підпису заявника (у випадку направлення поштою).

Порядок реєстрації ФОП

Перевіривши усі надіслані заявником документи ДР вносить до Єдиного державного реєстру (ЄДР) відповідний запис на підставі відомостей зазначених у РК. Дата внесення відомостей до ЄДР – є датою державної реєстрації ФОП, та протягом 24 годин ДР видає виписку з ЄДР, після того, як органами статистики, доходів і зборів, Пенсійним фондом України взято на облік ФОП. 

Відмова про реєстрацію ФОП можлива у випадку:

 • невідповідність відомостей зазначених у РК відомостям зазначеним у поданих документах для проведення реєстрації ФОП;
 • існування передбачених законом обмежень здійснення особою підприємницької діяльності, яка хоче стати ФОП;
 • існування у ЄДР запису про те, що заявник уже зареєстрований підприємцем.

Інші підстави, окрім вищезазначених, не можуть бути перешкодою для реєстрації ФОП. У випадку коли все ж таки відмовлено у реєстрації, обов’язком ДР є не пізніше двох робочих днів з дати надходження документів видати (направити поштою) повідомлення про відмову у реєстрації ФОП, та вказати причини такої відмови. Усунувши недоліки заявник повторно подає документи для реєстрації підприємцем.

Майте на увазі, що у випадку якщо особа не згодна з відмовою ДР про реєстрацію ФОП, заявник може оскаржити таку відмову у судовому порядку подавши до суду заяву щодо оскарження відмови про реєстрацію ФОП. До того ж, якщо ДР порушує строки повідомлення заявника про відмову у реєстрації ФОП або залишає документи без розгляду – це також вважається відмовою у проведенні реєстрації ФОП, що також може оскаржуватись у судовому порядку.   

Маючи на меті спростити порядок відкриття бізнесу, законодавець  з 06.11.2014 року  скасував реєстраційний збір за реєстрацію ФОП. прийняв Закон № 1206-VІІ від 15.04.2014 року,

Свідоцтво про реєстрацію ФОП, відповідно до Закону № 3205-17 від 07.04.2011 року  починаючи з 07.05.2011 року замінено на виписку з Єдиного державного реєстру 

Припинення реєстрації ФОП проводиться у випадку:

1) коли ФОП виявив бажання припинити свою господарську діяльність;

2) смерті ФОП;

3) судом прийнято рішення про:

 • визнання ФОП померлою або безвісно відсутньою,
 • визнання особи недієздатною або про обмеження цивільних прав і можливість самостійно їх здійснювати;
 • визнання ФОП – банкрутом, проведення забороненої законом підприємницької діяльності, неподання звітності передбаченої законом

 

Моментом втрати статусу ФОП – є дата внесення до ЄДР запису про припинення діяльності ФОП.

Порядок припинення ФОП за власним бажанням

- ФОП, за власним бажанням, подає ДР самостійно РК на проведення припинення підприємницької діяльності

- РК приймається за описом та вноситься запис до журналу обліку реєстраційних дій

РК залишається без розгляду у випадку:

 • подання за неналежністю
 • невідповідності вимогам Закону № 755-15.

У такому випадку ДР має обов’язком у день надходження документів повідомити із зазначенням причин залишення РК без розгляду. Коли документи правильно оформлені,  ДР зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня внести до ЄДР відповідний запис про припинення підприємницької діяльності ФОП, і також належним чином повідомити про це заявника.   

Порядок припинення підприємницької діяльності у разі смерті ФОП, оголошення померлою або безвісно відсутньою, визнання судом недієздатною дещо відрізняється. Третя особа, спадкоємець, орган виконавчої влади подає ДР свідоцтво про смерть фізичної особи (витяг з РАЦСГ). Суд, постановивши рішення, у день набрання чинності рішення, направляє його до ДР.

 ДР зобов’язаний у такому випадку наступного робочого дня заповнити РК на припинення діяльності ФОП та відмітити це у ЄДР.  

Судові рішення (що набрали чинності) про порушення провадження у справі про банкрутство ФОП, про визнання ФОП банкрутом направляються судом до ДР, який вносить відповідні записи до журналу обліку реєстраційних дій та зобов’язаний негайно повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійний фонд України про внесення запису про відповідні судові рішення.

З метою спростити особі процедуру оформлення ФОП та ефективності (сучасності) надання відповідних послуг, законодавець вніс відповідні зміни до самої Форми 10, доповнивши її розділом ІІІ, в якому на вибір заявнику надається право повідомлення його про результати розгляду наданих документів, шляхом смс-повідомлення чи за допомогою електронної пошти. 

У своїй діяльності ФОП використовує своє власне майно, належне фізособі, до складу якої входять як окремі речі або їх сукупність, так і майнові права та обов’язки. Тому під час свого підприємництва ФОП несе особисту майнову відповідальність та ризикує у випадку «краху» втратити усе належне йому майно. Нині діюче законодавство не розділяє на окремі групи майно що використовується ФОП у своїй діяльності при веденні бізнесу, та інше майно належне фізособі. 

А відтак, ФОП у цивільно-господарських відносинах є різностороннім учасником. Підприємництво робить його подібним до юрособи, у випадку приватних відносин він залишається громадянином – фізособою. Необхідно чітко розрізняти ці різні сфери відносин. Якщо питання стосується підприємницької діяльності – застосовувати норми господарського законодавства, якщо приватні питання (відмінні від підприємництва) – норми цивільного законодавства.

Отже, громадян, що виявив бажання стати підприємцем, після проведення певних процедур набуття статусу підприємця, може сміливо, на власний страх та ризик, маючи цікаві ідеї та бізнес-план, розпочати «працювати на себе». Не забуваючи про те, що будь-яка діяльність повинна бути законною та не завдавати шкоди іншим людям та навколишньому середовищу. При цьому, будучи ФОП особа не втрачає статусу фізичної особи, якого громадянин набув у момент народження. До такої особи «прикріплюється» лише нова ознака – підприємець, та згідно Господарського кодексу визнається суб’єктом господарювання.

Досвідчені юристи юридичної компанії ХЕЛЕМ якісно та швидко підготують необхідні документи для оформлення Вас підприємцем. Кваліфіковано нададуть юридичну підтримку та супровід у випадку виникнення конфліктних ситуацій. Захистять Ваші інтереси у суді для досягнення бажаних для Вас результатів. Знайти потрібний вихід завжди можливо, головне бачити попереду ціль.

 

comments powered by Disqus