Передзвоніть мені
Консультація безкоштовно
Укр | Рус

Консультація та запис на прийом:

067 42-67-000
0 800 30 09 39Визнання договору оренди недійсним

Визнання договору оренди недійснимВизнання договору недійсним коли він частково чи повністю виконаний – ситуація неприємна, оскільки суттєво змінює плани сторін та позбавляє їх певних вигод,можливостей та ресурсів, які вони мали намір отримати від його виконання. Особливо гостро постає питання тоді, коли повернення до початкового стану не є можливим за визначенням як, наприклад, при визнання недійсними договорів оренди. Саме з цією метою законодавець визначив для цього типу договорів особливу умову – фактичну заборону односторонньої відмови від договору оренди. Тому договори оренди можуть бути припиненими лише за згодою сторін або зі спливом терміну їх дії.

Оскільки договори оренди як правило укладаються на тривалий термін – згодом можуть змінитись обставини, потреби чи навіть вид діяльності господарюючого суб’єкта, а договір оренди, який він уклав, триватиме згідно з умовами договору ще довгий час. Також можуть змінитись інші обставини, які потребуватимуть його припинення.

В цій статті розглянемо визнання один зі способів припинення договору оренди – Між розірванням договору оренди і визнання його недійсним є суттєва різниця в способі та цивільно­правових наслідках, що слідують за наслідками припинення дії договору. Розірвати договір можна і за згодою сторін, визнати ж його недійсним можна лише за рішенням суду.


Читайте також: Загальні положення укладення договору


Якщо розірвання договору є чинним лише з моменту згоди сторін чи рішення суду, то при розірванні договору оренди він може бути визнаний недійсним навіть з моменту його укладення. Договір може вважатись недійсним і частково, якщо певні його положення не відповідають встановленим вимогам. Внаслідок визнання договору недійсним збитки можуть стягуватись як з орендодавця, так і з орендаря – в залежності від умов, причин і обставин, що потягнули за собою визнання його недійсним.

Отже, за яких умов договори оренди можуть бути визнані нечинними?

Однією з них є недотримання істотних умов, визначених законодавцем для цього типу договорів, а саме – якщо в договорі не зазначено хоча б одного з переліченого:

  • конкретизовано об'єкт оренди;
  • зазначено термін дії договору;
  • встановлено суму орендної плати з урахуванням її індексації;
  • передбачено порядок використання амортизаційних відрахувань;
  • зазначено порядок відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.

В додаток до цих істотних умов, що мають бути зазначеними в договорі оренди, у випадку оренди нерухомості, що перебуває в державній та комунальній власності законодавець з метою захисту інтересів держави чи громад висуває додатковий суттєвий перелік істотних умов, що мають міститись у договорі оренди.

Як зазначено вище, недійсною може бути визнаною умова в договорі оренди щодо односторонньої відмови від його виконання, а ця умова достатньо широко розповсюджена в практиці суб’єктів господарювання, які вважають що таким чином вони обійдуть встановлені законом обмеження.

Суттєві умови, передбачені законодавцем для договорів оренди, на практиці часто не дотримуються, наприклад нечасто передбачається порядок використання амортизаційних відрахувань чи відновлення орендованого майна. Нашим законодавством встановлено широку свободу договірних відносин при укладенні та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, однак таке нехтування суттєвими умовами договору може тягнути за собою ймовірність визнання його недійсним.

В деяких випадках договір також може бути визнано недійсним та стягнуто збитки після зміни власника нерухомості, що перебувала в оренді, такі випадки є досить частими і тягнуть за собою багато незручностей.

 У відповідності до чинного законодавства оренда нерухомості, що знаходиться віпотеці, обов’язково повинна бути узгоджена іпотекодавцем в письмовій формі. Недотримання цієї умови також є підставою для визнання неузгодженого договору оренди

 Станом на сьогоднішній день обов’язковій державній реєстрації підлягають лише договори оренди терміном більш як на 3 роки. Існує поширена практика не укладати договори на такий термін, а застосовувати пролонгацію в умовах договору. Це досить зручний інструмент, однак пролонгація терміну може мати наслідком те, що строк такого договору рахуватиметься сукупно. В даному випадку договір не буде визнаний недійсним, однак вважатиметься неукладеним.

 Крім вищеперелічених суттєвих умов, що стосуються конкретно даного видудоговорів, договір оренди може бути визнаним недійсним повністю чи частково і на інших підставах, які є спільними для всіх видів господарських договорів, як то: укладення договору неправомочною стороною; якщо договором порушуються права та законні інтереси другої сторони або третіх осіб; якщо виключаєтся або обмежується відповідальність однієї сторони по відношенню до другої та інші.

В практиці визнання договорів оренди недійсними може застосовуватись і застосовується як інструмент для захисту прав, інтересів та діяльності господарюючих Що робити, якщо орендні договірні зобов’язання є несправедливими, обтяжливими, надто витратними чи несуть інші незручності та проблеми? Ви завжди маєте можливість звернутись за захистом своїх прав та допомогою до фахівців.

 

comments powered by Disqus