Передзвоніть мені
Консультація безкоштовно
Укр | Рус

Консультація та запис на прийом:

(067) 340-33-30
(032) 253-98-93Допомога адвоката при підготовці та призначенні експертизи

Проведення експертизи уЛьвовіОднією з умов якості юридичних послуг адвоката у кримінальних справах є широке використання даних технічних, природничих  наук для виправдання підзахисного або пом'якшення покарання. Однак не всім відомо, яку допомогу може надати сучасна експертиза у вирішенні складних питань по ДТП, інформаційних технологій, медицині і т.д. Ще більш недооцінюється роль і допомоги адвоката при підготовці і призначення експертизи та допиті експертів.

Пропонована стаття розкриває читачеві, наскільки важлива юридична допомога адвоката у питаннях, пов'язаних з проведенням експертиз у кримінальній справі.

У період підготовки до судового розгляду адвокат знайомиться з усіма матеріалами справи, в тому числі і з тими, які відносяться до вже виробленої експертизи. Ознайомлення з цими матеріалами допомагає адвокату намітити коло питань, які ще не з'ясовані, але можуть бути висвітлені при виробництві в судовому засіданні додаткової або нової експертизи.

Допомога адвоката у Львові при підготовці до призначення експертизи.

Перед тим як приступити до вивчення висновку експерта, адвокат повинен ретельно вивчити матеріали справи, пов'язані з вихідними для експертизи даними, і матеріали, які містять посилання на висновок експерта. До останніх в першу чергу відноситься обвинувальний висновок, складений слідчим або прокурором. Всі номери в обвинувальному висновку на вироблені дослідження та висновки експерта повинні бути перевірені, а при необхідності дослівно виписані, що дає можливість в ході подальшої роботи з вивчення матеріалів справи зіставляти їх з відповідними формулюваннями висновку експерта. Аналізуючи експертний висновок, потрібно не випускати з уваги, що висновки експерта повинні носити категоричний характер. Лише за цієї умови висновок може бути покладено в основу вироку поряд з іншими доказами у справі. Ми звертаємо на це увагу у зв'язку з тим, що ще зустрічаються випадки, коли посилання в обвинувальному висновку на ймовірні висновки експертів некритично сприймаються судами і ці висновки використовуються в якості доказів для обґрунтування вироків. Вихідні дані, які використовуються експертами в їх висновках, можуть міститися в наступних матеріалах справи: протокол огляду місця події, планах, схемах, фото-знімках, протоколах допитів, оглядів, слідчих експериментів, виходів на місце спільно з обвинуваченими, потерпілими, свідками, документах, фонограмах, кінодокументи, речових доказах та ін.


Читайтпе також: Лікнеп для автовласника від автоадвоката. Допомога при ДТП 


У процесі вивчення даних, що є вихідними для виробництва експертизи, рекомендується робити дослівні виписки з точними посиланнями на аркуші справи. Ця рекомендація зумовлена труднощами, з якими зустрічається адвокат при наданні юридичних послуг та при необхідності не тільки зрозуміти деякі положення даної науки, а й перевірити правильність висновків експерта, що застосував свої спеціальні пізнання до конкретних обставин даної справи. Якщо адвокат нічого не упустив і точно зафіксував все те, що йому може знадобитися при постановці питань підсудному, потерпілому, свідкам, експертам, він отримує можливість в процесі судового слідства оцінити хід і результати досліджень, перевірити висновки, до яких прийшов експерт, який виробляв дослідження.

Особливе місце в процесі підготовки до судового розгляду займає огляд речових доказів. Щоб зрозуміти висновок експерта, розібратися в планах, схемах, таблицях, фотододатках до висновку, адвокату необхідно вивчити ті фрагменти речових доказів і сліди на них, які піддавалися дослідженню.

Якщо адвокат не володіє необхідними знаннями в галузі криміналістики, автотехніки, товарознавства, судової бухгалтерії, судової медицини або інших наук, на яких обгрунтована дана експертиза, він може скористатися в процесі підготовки спеціальною літературою, довідниками або консультацією фахівця.

Тільки після описаної нами підготовки адвокату слід приступити до вивчення висновку експерта. В першу чергу повинно бути встановлено його відповідність вимогам ст. 191 КПК. Ув'язнення, що складаються експертами, які працюють в установах судової експертизи, мають єдину для кожного виду експертизи схему. Відповідно до неї вступна частина висновку містить дані, що представляють великий інтерес для адвоката. Тут перераховуються об'єкти і матеріали справи, піддані дослідженню, викладаються питання, поставлені на вирішення експерта, подаються відомості про експерта (прізвище, ім'я, по батькові, посада, спеціальність, освіта вчений ступінь і звання, стаж експертної роботи), вказує які порівняльні або допоміжні матеріали (зразки) представлені, описуються обставини справи, що є вихідними даними для виробництва експертизи.

У розділі «Дослідження» хороший адвокат повинен вивчити опис об'єктів і матеріалів, порівнявши це опис безпосередньо з долученими до справи речовими доказами. Це дозволить усунути всякі сумніви в тому, що дослідженню були піддані належні об'єкти. Послідовно вивчаючи цей розділ, адвокат знайомиться зі всіма методами, які використовував експерт, з застосованої апаратурою, виробленими експериментами, піддає кожен висновок експерта попередньою оцінкою з урахуванням своїх знань у тій чи іншій спеціальній області та відомостей, почерпнутих з літературних джерел, а також з консультацій у фахівців.

Доступність викладу ходу і результатів досліджень безумовна об'єктивність висновків, ретельність і точність розрахунків і наукова обґрунтованість висновків, переконливість і наочність ілюстративних матеріалів допомагає адвокату правильно зрозуміти і використати висновки експерта. Дуже допомагають адвокату в його роботі по вивченню укладення короткі і точні формулювання в заключній частині розділу «Дослідження» і в розділі «Висновки». Висновки укладення адвокат повинен зіставити з питаннями, які перед експертом ставилися в постанові про призначення експертизи.

3. Постановка адвокатом питань перед експертом.

У процесі вивчення ув'язнення хороший адвокат готує питання, які він вважатиме за потрібне поставити експерту під час судового, слідства. Коло їх повиннно бути строго обмеженим предметом експертизи та обставинами конкретної справи. Разом з тим питання можуть стосуватися як роз'яснення окремих незрозумілих захиснику чи підсудному розділів ув'язнення, спеціальна термінології, формул і т. П., Так і теоретичних положень, пов'язаних з науковими основами вироблених експертом досліджень, застосованими їм методиками. При підготовці питань для експерта слід дотримуватися принципу, щоб відповідь на кожен з них допоміг встановити нові або підкріпити вже встановлені фактичні дані. Якщо, вивчаючи висновок експерта, адвокат переконається, що воно потребує доповнення, слід заздалегідь продумати, які питання включити в клопотання про виробництво додаткової експертизи.

Активну участь експертів у судовому розгляді здійснюється як шляхом постановки перед ними питань судом прокурором і адвокатом, так і шляхом постановки самими експертами (з дозволу головуючого) питань перед підсудними і свідками.

В обох випадках важливу роль відіграє адвокат, так як, охороняючи законні інтереси підзахисного і відповідно до процесуального закону, хороший адвокат повинен стежити, щоб при постановці питань експерт не виходив за межі своєї компетенції і предмета експертизи. Крім того, адвокат повинен заперечувати проти постановки експертом неточних, неясних, вже з'ясованих, а також навідних запитань, в яких в тій чи іншій мірі закладена відповідь. Адвокат повинен дуже ретельно і всебічно обміркувати кожне своє запитання експерту. Поспішна, непродумана постановка питань перед експертом може в значній мірі ускладнити або навіть послабити позиції захисту.

Ось як про це пишуть автори книги «Захисник у радянському суді»: «... захисник повинен звести до мінімуму кількість заданих експертам питань і поставити їм тільки такі, відповіді які він може з певним ступенем ймовірності передбачити, і якими він зможе скористатися, спростовуючи звинувачення або аргументуючи необхідність пом'якшення покарання ».

Висловлені нами міркування знаходять своє повсякденне відображення в практиці кращих адвокатів Львівської обласної колегії адвокатів.

Адвокату слід враховувати, що експерт у судовому засіданні задає питання останнім і, таким чином, має можливості, заповнити в межах своєї компетенції все упущене іншими учасниками судового розгляду. Крім того, експерт може використовувати відповіді підсудних і свідків на питання в якості вихідних даних під час підготовки висновку в суді. Сказане зобов'язує адвоката надавати значення кожного питання експерта та відповідей на ці питання підсудних і свідків.

Важливе значення має форма, в якій протікає допит в суді підсудного, свідків, постановка перед ними питань експертами, постановка адвокатом питань експертам. Для кримінального процесу єдино прийнятною може бути суто ділова обстановка і суворе дотримання прав кожного учасника судового розгляду, а форма спілкування між захисником і експертом - ввічлива, коректна, пройнята взаємною повагою. У такій обстановці адвокату неважко буде з'ясувати всі його питання, пов'язані з раніше виробленої експертизи.

У випадках, коли в суді заявляються клопотання про витребування речових доказів та документів, особа, яка заявила таке клопотання, зобов'язана зазначити, для встановлення яких саме обставин необхідні додаткові докази. Використовуючи присутність у судовому засіданні експерта, адвокат може з'ясувати у нього, чи можливо отримання тих чи інших доказів методами представленої експертом науки. В деяких випадках, коли неможливо викликати в суд свідка, слід з'ясувати, чи не можна перевірити ті чи інші обставини за допомогою наукових методів доведення. Експерт може дати роз'яснення про доцільність витребування речових доказів та документів. Так, наприклад, експерт-криміналіст може роз'яснити суду, що витребувати в судового засідання рушницю, з якої зробили постріли три місяці тому з подальшим чищенням і змащенням, недоцільно, оскільки сучасні методи дослідження не дозволяють визначити давність цих пострілів.

Ряд вихідних даних для свого ув'язнення в судовому засіданні експерт отримує в процесі допиту підсудних, свідків. Так, наприклад, відповідно до ст. 278УПК при відповіді підсудного, чи визнає він себе винним йому представляється можливість мотивувати свою відповідь. У цих мотивуваннях можуть міститися дані і міркування, що представляють для експерта великий інтерес. Маючи на увазі цю обставину, хороший адвокат вмілим допитом підсудного, потерпілого, свідків може допомогти експерту в підготовці вихідних даних для майбутнього ув'язнення. Цій же меті можуть служити і клопотання адвоката про виробництво оглядів речових доказів, місцевості і приміщень, виробництв судових експериментів, витребування матеріалів, у яких можуть міститися необхідні експерту дані. Висновок експерта, його повнота, обґрунтованість, категоричність у першу чергу залежать від підбору матеріалів, на підставі якого воно дається. Зміна вихідних даних може повністю або частково змінити і висновки експерта. Ось чому роль адвоката у кримінальних справах повинна бути активною не тільки при підготовці питань, допиті експерта та оцінці його висновків, а й при підготовки матеріалів, на підставі яких буде проводитися експертиза.

Ми вже говорили вище, що кожне питання, яке адвокат задає експерту, повинно бути добре продумане. Але це вичерпує роботу захисника над питаннями. Їх слід задавати в такій системі, яка дозволила б експерту, переходити, від одного питання до іншого, поглиблювати, уточнювати, розгортати відповіді з приводу одних і тих самих фактів. Своїми питаннями адвокат повинен зосередити увагу експерта послідовно на кожному факті і з'ясувати все, що цікавить адвоката за даним фактом до кінця.

Така постановка питань має багато позитивних сторін, в тому числі зручність фіксації питань і відповідей в протоколі судового засідання. Формулювати питання, які ставляться експертові, слід не тільки коротко і чітко, але й так, щоб було зрозуміло кожному присутньому в судового засіданні. Виконати це без попередньої підготовки часом не може навіть вельми досвідчений адвокат у кримінальних справах. Тому найправильніше кожне питання експерту готувати письмово і задавати його після відповідного редагування. Правильній постановці питань допомагає використання спеціальної літератури, в якій наводяться приблизні формулювання питань, дозволених тим чи іншим видом експертизи.

Незнання основ експертних досліджень, що перевіряються або здійснюються у судовому засіданні, ускладнює активність адвоката при судовому розгляді. Подолати певною мірою це утруднення допомагає вивчення відповідних підручників, методичних посібників та інструкцій про виробництво різних видів експертиз. Без цієї умови не мислиться ефективний захист адвоката ні в підготовці вихідних даних виробництва експертизи, ні під час проведення окремих експертних дій, ні в постановці питань експерту.

Не маючи уявлення про теоретичні і практичні основи даного виду експертизи, адвокат не зможе належним чином оцінити експертний висновок і підготуватися до допиту експерта в суді.

Якщо ж адвокат добре підготовлений до сприйняття наукових і практичних положень, які послужили основою для зроблених експертом досліджень, його участь у виробництві окремих експертних дій може виявитися корисним.

4 Присутність адвоката при провадженні експертних дій.

Питання про присутність учасників судового розгляду при експертних дослідженнях є складним і в процесуальному, і в організаційному відносинах.

Експерти мають безперечне право обговорювати результати досліджень складати висновки і формулювати висновки за відсутності учасників судового розгляду. Не можуть бути зроблені при них дослідження сторонні на стаціонарній апаратурі лабораторні експерименти, а також експерименти, пов'язані з небезпекою для оточуючих. Не можуть бути допущені сторонні особи при виробництві ряду суднпсихіатричних і судовомедичної досліджень. Заважає експерту і присутність сторонніх осіб, коли він працює з матеріалами справи, наукової та довідковою літературою.

У яких же експертних діях можуть взяти участі судді, прокурор, адвокат? Здається, що це можливо лише при виготовленні експертом тих чи інших копій (наприклад, муляжів, макетів, полімерних зліпків і т. Д.), Відтворенні «речової обстановки» місця події, при виробництві окремих експертних експериментів і деяких інших подібних дій. Експерту завжди буде заважати присутність сторонніх осіб, коли він виробляє мікроскопічні, хімічні або фізичні дослідження, зокрема, вивчає об'єкти в ультрафіолетових променях, робить зйомку в інфрачервоних або рентгенових променях, отримує шляхом відстрілу експериментальні кулі і гільзи і т. Д. Ось чому не буде виправданим вимога адвоката, який наполягає на тому, що експерт виробляв в його присутності більшість необхідних досліджень та інших дій.

Нам видається, що в даний час тільки окремі, нескладні експертизи можуть бути зроблені в присутності учасників судового розгляду.

5. Допит адвокатом експерта.

Найбільш відповідальний етап у діяльності адвоката, пов'язаний з виробленої в судовому засіданні експертизою, настає після оголошення сперте свого ув'язнення. Практика переконує, що тільки саме нескладний і невеликий за обсягом висновок може бути сприйнято учасниками судового розгляду на слух. За загальним правилом суддям, прокурору і адвокату необхідний час, щоб ознайомитися з висновком експерта і підготуватися до його допиту. Для того щоб полегшити учасникам судового розгляду їх працю і зберегти час, необхідного для ознайомлення з висновком, можна рекомендувати експерту представляти суду три екземпляри ув'язнення (четвертий примірник залишаючи у себе). При цьому умови суд, прокурор, адвокат одночасно можуть знайомитися з висновком і готуватися до допиту експерта. Організаційну допомогу у виготовленні необхідних копій висновку повинен надати суд. Відповідно до закону (ст. 289 КПК) і сформованою практикою адвокат і підсудний допитують експерта останніми. Тому адвокат повинен задавати тільки ті питання, які ще не з'ясовані при допиті експерта суддями прокурором.

Допит адвокатом експерта переслідує мету - з'ясування обставин, які мають значення для пом'якшення провини або встановлення невинності підсудного.

На жаль, іноді бувають випадки, коли замість питань спрямованих на досягнення зазначеної мети, адвокат піддає експерта своєрідному іспиту з загальнотеоретичних положень науки, представником якої він є.

Серед деяких адвокатів існує думка, що вони обов'язково повинні допитувати експерта незалежно від того, чи згодні вони з його висновками або не згодні, зрозуміло їм висновок або незрозуміло.

Подібний допит заради допиту, нічого, крім шкоди, підсудному принести не може. Так як процесуальний порядок передбачає, що всі питання задаються експерту з дозволу головуючого, останній повинен усувати ті з них, які не мають безпосереднього відношення до експертизи.

Важко, і навіть неможливо, рекомендувати вичерпний перелік питань, які можуть бути задані адвокатом. Можна лише, назвати деякі питання загального характеру, що найчастіше ставляться експертам. До числа їх відносяться:

1. Які наукові основи даного експертного дослідження?

2. Чому експерт у своєму дослідженні використав одні ознаки і визнав несуттєвими інші?

3. Чи достатньо було порівняльного матеріалу для виявлення всіх властивостей і ознак даного об'єкта?

4. Чи всі методи дослідження, необхідні і доступні в даному випадку, були застосовані експертом? Чому їм не був застосований той чи інший метод дослідження?

5. Чи було в розпорядженні експерта достатню кількість необхідного лабораторного обладнання і часу для дослідження?

6. Описано і в якій літературі можливості і методи здійсненого експертом дослідження?

7. Якими даними (літературними, експериментальними, досвідом експертної роботи керувався експерт, оцінюючи результати порівняльного дослідження?

8. Чому експерт обмежився встановленням приналежності досліджуваних об'єктів до роду, виду або класу (групова належність), а не відповів на питання про тотожність їх (індивідуальна ідентифікація)?

9. Чому висновок експерта даний в ймовірній формі, а не у вигляді категоричного висновку?

10. Чому у відношенні одних об'єктів експерт дійшов певного висновку, а щодо інших - до ймовірного або висновку про неможливість вирішення питання?

11. У чому причина різних висновків експертів, що досліджували одні й ті ж матеріали?

12. Чому на ілюстраціях, продемонстрованих в суді не показані всі ознаки, використані експертом для обгрунтування висновку?

6. Оцінка адвокатом висновку експерта.

Оцінка висновку експерта судом є і в процесуальному, і у фактичному відношенні найбільш важливою, оскільки результати її втілюються у вироку суду. Але це не означає, що висновок експерта оцінюється тільки судом. Адвокат також здійснює оцінку висновку експерта. Поряд з іншими учасниками судового розгляду він вирішує при цьому такі основні питання:

1) достовірно або недостовірно висновок експерта, а в зв'язку з цим доведені або не доведені в ув'язненні встановлені експертом фактичні дані.

2) яке значення для цілей захисту підсудного мають ці дані.

Перш ніж використовувати висновок експерта у своїй промові адвокат зобов'язаний переконатися, що встановлені експертом фактичні дані мають значення для захисту підсудного. Для цього необхідно в сукупності з укладенням оцінити всю діяльність експерта в суді, наукову обгрунтованість його усних відповідей на питання, достатність і доброякісність наданих експерту матеріалів, проаналізувати недоліки в його роботі і зіставити висновки експерта з іншими матеріалами справи. Значення висновку експерта для цілей захисту підсудного оцінюється також залежно від ступеня категоричності його висновків.

Відому роль при оцінці роботи експерта і його укладення відіграє особистість експерта. Проте в основу оцінки все ж має бути покладений не авторитет експерта, а наукова обгрунтованість його конкретного висновку.

Для того щоб з найбільшою користю для цілей хистити підсудного використовувати експертний висновок, адвокат повинен уважно вивчити не тільки його зміст і відповіді експерта на поставлені питання, але скласти собі чітке уявлення про предмет експертизи в цілому. Все це вимагає від адвоката великої праці, але витрати його цілком себе виправдовують.

Для прикладу пошлемося на практику адвоката Ю. І. Лурьі, що виступав в якості захисника К., якого звинувачували у скоєнні вбивства з необережності. Завдання адвокат у цій справі ускладнювалася не лише його незвичністю, але й тією обставиною, що у справі була проведена дуже рідкісна експертиза: пов'язана з прийомами фехтування і методикою навчання цим прийомам. Звертає на себе увагу та обізнаність в професійних питаннях фехтування, з якою адвокат аналізує спеціальні питання цього виду спорту. Такий аналіз і предмета експертизи можуть виникнути тільки в результаті глибокого вивчення відповідної літератури і консультацій фахівців.

У межах цієї статті ми розглянули лише деякі питання, які стосуються допомоги адвоката у Львові при проведенні експертизи з кримінальних справ у суді першої інстанції. Хочеться, однак, сподіватися, що вона буде сприяти усуненню наявних недоліків та вдосконалення інституту судової експертизи, за допомогою якого сучасні досягнення науки і техніки використовуються в кримінальному процесі.

 

comments powered by Disqus