Передзвоніть мені
Консультація безкоштовно
Укр | Рус

Консультація та запис на прийом:

067 42-67-000
0 800 30 09 39Загальні положення забезпечення позову в судовому процесі


Загальні положення забезпечення позову в судовому процесіЗвертаючись з позовом до суду (будь-то місцевий, господарський або адміністративний), позивач часто хоче зупинити порушення своїх прав та інтересів вже до винесення рішення по суті спору. Для цього він просить суд прийняти ті чи інші заходи щодо забезпечення позову. Про те, як і за яких умов судом приймається рішення про забезпечення позову і яким чином цього може домогтися адвокат в цивільному, господарському та адміністративному процесі, ми і пропонуємо Вам почитати в даній статті. 

  Забезпечення позову в цивільному процесі 

 У цивільному процесі, який ведеться в місцевих судах, відповідно до ст. 152 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПКУ) позов може бути забезпечений: 

 - Накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб; 

- Забороною вчиняти певні дії; 

- Встановленням обов'язку вчинити певні дії; 

- Забороною іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві або виконувати по відношенню до нього інші зобов'язання; 

- Зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про виключення його з-під арешту; 

- Зупиненням стягнення за виконавчим документом, що оскаржується, боржником у судовому порядку; 

- Передачею речей, що є предметом спору, на зберігання іншим особам. 


Читайте також: Загальні положення укладення договору


Даний перелік заходів щодо забезпечення позову не є вичерпним. Суд може за своєю ініціативою застосувати як інші заходи по забезпеченню позову, так і одночасно декілька заходів, наведених вище. При цьому не допускається така міра по забезпеченню позову, як накладення арешту на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші компенсаційні та соціальні виплати, що належать відповідачу. Крім того, не може бути накладено арешт на швидкопсувні предмети. 

 Вживання заходів щодо забезпечення позову можливе на будь-якій стадії цивільного процесу, якщо їх невжиття може утруднити виконання рішення суду або зробити його неможливим, і здійснюється на підставі заяви позивача. Згідно ст. 151 КПКУ в заяві має бути зазначено: найменування позивача і відповідача, причини, з яких позивач просить суд вжити заходів щодо забезпечення позову, вид заходів щодо забезпечення позову, інші додаткові відомості, необхідні для забезпечення позову. 

 Заява про забезпечення позову може бути подана: до подання позовної заяви (в тому випадку, якщо позов стосується порушення прав інтелектуальної власності), разом з позовною заявою, а також на будь-якій стадії судового процесу до моменту прийняття рішення по справі. У тому випадку, якщо заява про забезпечення позову подається до подання позовної заяви, сам позов має бути поданий не пізніше 10 днів з дня винесення судом ухвали про забезпечення позову. 

 Як правило, заява розглядається судом в день його надходження без сповіщення позивача і відповідача. Приймаючи рішення про забезпечення позову, суд може вимагати від позивача внесення застави для того щоб попередити «зловживання правом забезпечення позову» для позивача. При цьому сума застави (яка вноситься на депозит суду) не повинна перевищувати ціну позову. За результатами розгляду заяви судом виноситься ухвала, в якій вказується вид забезпечення позову і підстави для його обрання, обсяг забезпечення позову (в повному обсязі або частково), порядок виконання прийнятих заходів щодо забезпечення позову, а також сума необхідної застави (якщо такий призначений судом) . Дане визначення підлягає негайному виконанню органами державної виконавчої служби. Суд може також своїм визначенням відмовити у прийнятті заходів щодо забезпечення позову. Тоді позивач має право оскаржити це визначення, а, так само як і відповідач, - визначення про прийняття заходів щодо забезпечення позову в апеляційному, а потім (в разі необхідності) та в касаційному порядку. 

 Не виключено виникнення ситуації, коли суд за заявою однієї із сторін може замінити спосіб забезпечення позову. При цьому якщо ініціатором такої заміни є відповідач, йому необхідно заручитися попередньою згодою з боку позивача. Також своєю ухвалою суд вправі скасувати введені заходи щодо забезпечення позову. 

  Забезпечення позову в господарському процесі 

 У Господарському процесуальному кодексі України питань забезпечення позову присвячено розділ X. Згідно ст. 67 даного Кодексу позов може бути забезпечений шляхом: 

 - Накладення арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; 

- Заборони відповідачеві здійснювати певні дії; 

- Заборони іншим особам здійснювати дії, що стосуються предмета спору; 

- Призупинення стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, що дає право провести стягнення в безспірному порядку; 

- Припинення продажу арештованого майна у разі, коли стосовно такого майна було подано позов про звільнення його з-під арешту. 

 Разом з тим не допускається в рамках забезпечення позову вчинення дій, що обмежують права акціонерів (заборона на проведення загальних зборів та участі в ньому окремих акціонерів, заборона на отримання виписки з реєстру акціонерів). 

 Умовою введення заходів щодо забезпечення позову є обгрунтоване припущення щодо того, що під час розгляду спору грошові кошти та інше майно відповідача, що є предметом позову, можуть зникнути, зменшитися в розмірі або змінитися іншим способом, що ускладнить або зробить неможливим виконання судового рішення. У листі ВГСУ від 12.12.06 р №01-8 / 2776 «Про деякі питання практики забезпечення позову» вказується, що при ухваленні рішення про забезпечення позову суди мають брати до уваги: 

 - Розумність, обгрунтованість та адекватність вимог заявника щодо забезпечення позову; 

- Ступінь забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; 

- Наявність конкретного зв'язку між вибраним способом забезпечення позову і його предметом; 

- Ймовірність утруднення виконання або невиконання рішення суду внаслідок неприйняття заходів щодо забезпечення позову; 

- Запобігання порушень прав та інтересів осіб, які не є учасниками судового спору, в зв'язку з прийняттям заходів щодо забезпечення позову. 

 Більш детально питання, пов'язані із забезпеченням позову, врегульовані в роз'ясненні ВГСУ від 23.08.94 р №02-5 / 611 «Про деякі питання практики застосування заходів по забезпеченню позову» (далі - Роз'яснення). Відповідно до нього правом на звернення до господарського суду з клопотанням щодо забезпечення позову наділені: позивач, відповідач (у разі подання зустрічного позову), а також третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. При цьому введення заходів щодо забезпечення позову можливе як в господарському суді першої інстанції, так і на стадії апеляційного чи касаційного розгляду справи. Залежно від предмета спору існують такі особливості забезпечення позову: 

 - У позовах, пов'язаних із стягненням грошових сум, арешт може бути накладено на кошти, що не перевищують ціну позову з урахуванням судових витрат; 

- За позовами, пов'язаними з визнанням права власності на майно, а, так само як і про витребування його з чужого незаконного володіння, арешт може бути накладено на майно з обов'язковим зазначенням у визначенні суду його індивідуальних ознак; 

- У провадженні у справах про банкрутство арешт в якості заходів щодо забезпечення позову може бути накладено на все майно боржника. 

 Питання, пов'язані з прийняттям заходів щодо забезпечення позову, господарський суд дозволяє своїм визначенням, яке може бути оскаржене в апеляційному та касаційному порядку. У разі прийняття заходів щодо забезпечення позову вони діють до виконання рішення або до зміни способу його виконання (п. 10 Роз'яснення). Виняток становлять випадки, коли зникла необхідність в забезпеченні позову чи змінилися обставини, його зумовили. Також господарський суд має право за заявою зацікавленої сторони скасувати запроваджені ним заходи щодо забезпечення позову. 

  Забезпечення позову в адміністративному процесі 

 Згідно ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ) забезпечення позову в рамках адміністративного процесу можливе або шляхом зупинення судом оскаржуваного акта (рішення) суб'єкта владних повноважень, або шляхом введення заборони на здійснення певних дій. Водночас КАСУ не допускає такі способи забезпечення позову, як: 

 - Призупинення актів Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції та заборона здійснення зазначеними суб'єктами певних дій; 

- Призупинення рішень НБУ щодо призначення та здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку або заборона здійснювати певні дії тимчасовому адміністратору, ліквідатору банку або НБУ при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку. 

 Клопотання про забезпечення позову може бути заявлено як в самій позовній заяві, так і у формі окремого документа, що подається до адміністративного суду з позовом. Звертаючись до адміністративного суду з клопотанням про забезпечення позову, зацікавлена ??особа повинна переконливо обгрунтувати, що існує очевидна загроза його правам, свободам чи інтересам, або їх захист стане неможливим без вжиття заходів щодо забезпечення позову, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль або понести відповідні витрати. Крім того, приводом для вжиття заходів щодо забезпечення позову є очевидна протизаконність рішення, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. 

 Як приклад, коли може знадобитися введення заходів щодо забезпечення позову, можна навести таку ситуацію. 

 Підприємство оскаржило в суді податкове повідомлення-рішення. Постановою окружного адміністративного суду позов було задоволено, і податкове повідомлення-рішення було скасовано. Однак апеляційний адміністративний суд зайняв іншу позицію і скасував постанову суду першої інстанції, тим самим відмовивши підприємству в позові. 

  Відкриваючи провадження за касаційною скаргою підприємства, Вищий адміністративний суд України (далі - ВАСУ) призупинив дію постанови апеляційного адміністративного суду. Незважаючи на це, податковий орган направив підприємству першу податкову вимогу. І вже звертаючись з новим позовом про скасування першої податкової вимоги, підприємство в якості заходів щодо забезпечення позову просить призупинити його дію. Як обгрунтування підприємство наводить доводи щодо того, що податкове зобов'язання є неузгодженим, що виконання незаконної податкової вимоги завдає шкоди майновим інтересам і ставить під загрозу економічний стан підприємства і його працівників. 

 Ухвала про прийняття заходів щодо забезпечення позову або про відмову в такому забезпеченні повинно бути винесено судом не пізніше наступного дня з моменту надходження клопотання. При цьому суд може розглянути таке клопотання, як з викликом сторін, так і без. 

 Уже на стадії розгляду справи кожна зі сторін має право поставити перед судом питання про заміну одного способу забезпечення позову іншим, а також про скасування вжитих заходів щодо забезпечення позову. При цьому так само як і в цивільному або господарському процесах, скасування заходів щодо забезпечення позову не тотожна скасування відповідної ухвали. У разі відмови в задоволенні позову заходи щодо його забезпечення зберігаються до набрання законної сили постанови адміністративного суду першої інстанції (правила набрання законної сили рішень адміністративних судів встановлені ст. 254 КАСУ). Разом з тим після оголошення рішення і до вступу його в законну силу суд має право замінити спосіб забезпечення позову або скасувати введені заходи щодо забезпечення позову. 

 Ухвала про прийняття заходів щодо забезпечення позову або про відмову в ньому може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку. При цьому оскарження такої ухвали не зупиняє її дії і не перешкоджає розгляду спору по суті. 

 Важливо пам'ятати, що ведення заходів щодо забезпечення позову можливе тільки на стадії розгляду справи в адміністративних судах першої та апеляційної інстанцій, тобто до вирішення спору по суті. На стадії касаційного провадження заходів щодо забезпечення позову не можуть бути введені, про що у своєму визначенні від 29.05.09 р по справі №К-9959/09 вказав ВАСУ.

 

comments powered by Disqus