Передзвоніть мені
Консультація безкоштовно
Укр | Рус

Консультація та запис на прийом:

(067) 340-33-30
(032) 253-98-93Що потрібно знати при укладенні договору

Що потрібно знати при укладенні договору Будь-яка господарська операція зазвичай починається з укладення договору. Складаючи договір, насамперед звертайте увагу на те, хто є вашим контрагентом (юридична або фізична особа), на його податковий статус, а також на повноваження особи, яка підписує документ. Адже від цього залежить багато чого: в якій формі укладати договір, які умови і реквізити треба в нього включити, які податкові наслідки і економічна вигода господарської операції . У цій консультації розглянемо основні правила укладання договору. 

Звертаємо вашу увагу, що найбільш ефективно - це постійний юридичний супровід вашої діяльності адвокатом. 

Вимоги законодавства до договору 

Сформулюємо основні правила, яких необхідно дотримуватися при укладанні договору, керуючись при цьому ст. 203 ГК: 

 1. Договір повинен бути укладений у встановленій законом формі. 

2. Особи, що укладають договір, повинні мати необхідний обсяг повноважень і володіти відповідною дієздатністю, необхідної для здійснення даної угоди. 

3. Зміст договору не повинен суперечити чинному законодавству, а повиненвідповідати всім його вимогам (в т.ч. про наявність істотних умов). 

4. Договір повинен бути спрямований на реальне настання обумовлених ним правових наслідків, а волевиявлення кожної зі сторін договору має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. 

 Детальніше про те, які документи вам повинен пред'явити контрагент на підтвердження своїх повноважень, а також свого правового та податкового статусу читайте на с. 9 і 12 цього практичного керівництва. Ми ж детальніше зупинимось на правилах, що стосуються форми і змісту договору.


Читайте також: Загальні положення укладення договору 


Форма договору 

 Договори можуть укладатися в усній або письмовій формі. Нерідко договори, складені в письмовій формі, підлягають також нотаріальному посвідченню та / або державній реєстрації. 

 Усна форма договору застосовується в тих випадках, коли укладається договір, який повністю виконується в момент його укладення (наприклад, в роздрібній торгівлі). Однак якщо покупцем (отримувачем послуги) за усним договором виступає юридична особа, то продавець (виконавець) зобов'язаний видати йому документ, що підтверджує підставу для придбання та суму отриманих грошей, наприклад, рахунок-фактуру, накладну на товар і т.д. (ст. 206 ЦК). 

 Письмова форма договору (ст. 208 ЦК) є обов'язковою для договорів, що укладаються: 

 • між юридичними особами; 

• між фізичною та юридичною особою (крім договорів, які повністю виконуються в момент їх вчинення); 

• між фізичними особами на суму, що перевищує 20 НМДГ (340 грн.). 

Крім того, письмова форма є обов'язковою, коли це прямо передбачено законодавством (наприклад, договір про неустойку повинен бути в письмовій формі). 

 Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо: 

 • сторонами підписаний єдиний документ з назвою «Договір», в якому зафіксовані всі істотні умови і на якому є підписи обох сторін; 

• сторони обмінялися письмовими документами (наприклад, відбувся обмін листами, телеграмами, рахунками, нарядами). При такому способі оформлення договору важливо пам'ятати, що письмові документи обов'язково містять всі істотні умови договору і повинні бути підписані повноважними представниками сторін. 

 Письмовий договір повинен мати такі реквізити: 

 • власноручний підпис кожної зі сторін (її представника). Зверніть увагу: факсимільний підпис або підпис, проставлений ??за допомогою інших механічних або технічних засобів, допускається на договорі, тільки якщо між його сторонами є відповідна угода про це, що містить зразки їхніх власноручних підписів (ч. 3 ст. 207 ЦК); 

• друк на договорі. Друк буде відсутнім на договорі, тільки якщо сторона договору - фізична особа, в тому числі підприємець, що не має печатки (Лист №7669). 

 Нотаріальне посвідчення договору проводиться в разі, якщо: 

• така вимога прямо передбачається законом ; 

• на нотаріальному посвідченні наполягає хоча б одна зі сторін договору. Зауважимо, що за бажанням сторін будь-який договір може бути посвідчений нотаріусом. 

 Недотримання нотаріальної форми договору тягне за собою нікчемність договору (ст. 220 ЦК). Нагадаємо, нікчемний договір - це різновид недійсного договору, причому судове підтвердження його недійсності в даному випадку не потрібно. 

 Державна реєстрація договору здійснюється, коли це прямо передбачено законом. Як правило, договори, які підлягають нотаріальному посвідченню, підлягають і державній реєстрації (наприклад, договір купівлі-продажу нерухомості). Держреєстрація договорів проводиться нотаріусами на підставі Порядку №671. Разом з тим для окремих видів договорів, зокрема договорів оренди земельних ділянок, встановлено особливий порядок реєстрації. 

 Пам'ятайте, що від того, хто є вашим контрагентом (юридична або фізична особа), в деяких випадках буде залежати форма договору. Наприклад, для укладення договору оренди транспортного засобу між двома юрособами достатньо простої письмової форми. Якщо ж однією зі сторін договору є фізична особа, договір підлягає нотаріальному посвідченню. 

 Зміст договору 

 Зміст договору становлять його умови. Один з принципів договірних відносин - свобода договору (ст. 627 ЦК) - полягає, зокрема, в свободі визначення умов договору. Проте сторони договору не так вже й вільні у виборі умов, адже будь-який договір повинен містити істотні умови. Якщо в договорі відсутня одна з обов'язкових істотних умов, він може бути визнаним неукладеним. 

 Згідно ст. 638 ГК істотними є: 

• умови про предмет договору; 

• умови, визначені як істотні законом або необхідні для договорів даного виду. Наприклад, ст. 15 Закону №161 передбачені істотні умови, які слід включати в договір оренди землі; 

• всі умови, на наявності яких наполягає хоча б одна зі сторін договору. 

 Для господарського договору обов'язковим є також дотримання вимоги ст. 180 ХК про наявність у ньому таких істотних умов, як предмет, ціна та строк дії. 

 Відзначимо, що для багатьох видів договорів розроблені і затверджені типові і примірні форми договорів, які використовуються як зразки при складанні договорів. Причому застосування типових форм обов'язково тільки в тому випадку, якщо це передбачено законом. Так, при складанні договору оренди державного та комунального майна не обійтися без використання типової форми, затвердженої Наказом №1774, адже це передбачено ч. 2 ст. 10 Закону №2269. 

 Найчастіше закон не наполягає на обов'язковому застосуванні типових форм договорів, тоді ці форми використовуються як рекомендовані, щоб полегшити процес складання договору. Наприклад, приблизна форма договору підряду в капітальному будівництві затверджена Наказом №3. Використовувати цю форму зовсім необов'язково, але вона допоможе при підготовці зазначеного договору підряду.

 

comments powered by Disqus