Передзвоніть мені
Консультація безкоштовно
Укр | Рус

Консультація та запис на прийом:

067 42-67-000
0 800 30 09 39Особливості оренди землі

Згідно Конституції України, а саме ст. 41 Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Відтак, якщо власник землі не має наміру найближчим часом використовувати земельну ділянку самостійно за цільовим призначенням, він може передати земельну ділянку іншій особі на правах оренди та в порядку передбаченим чинним законодавством України.

Оренда землі – це дія, яка передбачає надання орендодавцем землі у користування іншій юридичній або фізичній особі на визначений строк, за цільовим призначенням та за орендну плату, що встановлюється договором оренди земельної ділянки

Відповідно до статті 2 Закону України «Про оренду землі» відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Договір оренди землі повинен відповідати чинному законодавству України, містити в собі відповідні істотні умови та положення, які забезпечать права, інтереси, виконання зобов’язань сторін за договором. Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених статтею 15 Закону України «Про оренду землі» (далі - Закон), а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.

У відповідності до статті 6 Закону право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Згідно з статтею 14 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.

Відповідно до статті 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Договір оренди землі підлягає обов’язковій державній реєстрації в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Відповідно статті 126 Земельного Кодексу України Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Підставою для проведення державної реєстрації прав є документи, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно, подані органу державної реєстрації прав, разом із оформленою заявою, встановленого зразка.

При цьому Законом України від 05 березня 2009 року No 1066 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок» передбачено, що до створення єдиної системи органів реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень право власності або право користування земельною ділянкою виникає з моменту державної реєстрації земельної ділянки.

У відповідності до наказу Міністерства юстиції України "Про заходи щодо державної реєстрації прав на землі сільськогосподарського призначення" від 28.05.2014 No 845/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 р. за No 568/25345передбачається принцип екстериторіальності щодо реєстрації прав оренди земель сільськогосподарського призначення, який передбачає, що реєстрація може здійснюватися не тільки за місцем розташування земельної ділянки, а також державними реєстраторами інших структурних підрозділів, які діють у межах відповідної області.

Згідно із частиною четвертою статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.

Статтею 16 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом вправі набувати право оренди на таку земельну ділянку.

Таким чином, обов’язок орендаря земельної ділянки щодо виплати орендної плати за використання земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації договору оренди землі.

Також слід зазначити, згідно із статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» нерозподілені (не витребувані) земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради чи районної державної адміністрації можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до моменту отримання їх власниками державних актів на право власності на земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участь у розподілі земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі, у разі якщо відоме їх місцезнаходження.

Тобто, з урахуванням повноважень щодо передачі в оренду нерозподілених (не витребуваних) земельних часток (паїв), орендна плата за їх використання на строк до моменту отримання їх власниками державних актів на право власності на земельну ділянку надходить тому органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування, який прийняв рішення про надання земельної частки (паю) в оренду.

Частиною 1 ст. 124 Земельного кодексу України передбачено, що передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, чи договору купівлі продажу права оренди земельної ділянки (уразі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договру купівлі продажу оренди земельної ділянки.

Для проведення належної реєстрації договору оренди земельної ділянки необхідно слідувати вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а саме:

1. Зібрати необхідний перелік документів для здійснення державної реєстрації договору оренди земельної ділянки;

2. Перевірити документи на відповідність до вимог чинного законодавства України;

3. Сплатити державне мито за проведення державної реєстрації договору оренди земельної ділянки;

4. Подати перевірений пакет документів до відповідного державного органу для здійснення державної реєстрації договору оренди земельної ділянки.

З вищенаведеного, хочемо зазначити, що в будь-якому випадку для того, щоб забезпечити належне оформлення, супроводження та захист інтересів орендаря/орендодавця, необхідна фахова нсультація юриста у сфері земельного права, який з врахуванням усіх факторів, обставин, визначить найбільш прийнятний варіант у вашій ситуації та надасть швидку, компетентну допомогу, при оформленні, укладанні та реєстрації договору оренди землі.

 
 

comments powered by Disqus